Nieuwtjes

15/16 November: Beide honden loops

Veel eerder dan verwacht is Beau loops geworden op 16 november. Waarschijnljik komt dit doordat Aischa ook loops werd, en Beau 'meenam'. Het volgende nest wordt dus iets later verwacht (in eerste instantie was de planning om eind februari/begin maart te laten dekken).

Afwachten dus maar weer. Ondertussen zijn de beide dames weer loops-af.